logo Galeria Papieru
Wydrukuj dyplomy Galerii Papieru w minutę!
Bez konieczności instalacji, on-line i za darmo stworzysz treść i seryjnie ją wydrukujesz.
Jeszcze nigdy nie było to takie proste.
Print our certificates in a minute!
Without any installation, on-line and for free you will create content and print it in bulk.
It has never been so easy.
logo programu gprint
PL
EN

settings{{langInterface.orientationH2}}

{{langInterface.orientationH31f}}

{{langInterface.orientationH31}}

{{langInterface.orientationProductRange2}}
{{langInterface.orientationProductRange1}}

{{langInterface.orientationH32f}}

{{langInterface.orientationH32}}

{{langInterface.productsH3f}}

{{langInterface.productsH3}}

create{{langInterface.editBlockH2}}

{{langInterface.presetsH3f}}

{{langInterface.presetsH3}}

{{value.pl.name}} {{value.en.name}}

{{langInterface.settingsH3}}

font {{index + 1}}

{{langInterface.settingsDivSetboxesTop}}

arrow_downward
arrow_upward

{{langInterface.settingsDivSetboxesLeft}}

arrow_forward
arrow_back

{{langInterface.settingsEditContentH3f}}

{{langInterface.settingsEditContentH3}}

{{langInterface.settingsMailMerge}}
?
x

Wpisz dane osób oddzielając je klawiszem 'Enter' (każda osoba powinna być w osobnym wierszu).

Możesz także wkleić dane z edytora tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego.

Po wpisaniu kliknij przycisk 'Generuj'.

Write personal data for one person and press 'Enter' (each person should be in separate line).

Also you can paste data from word editor or spreadsheet.

After adding data click button 'Generate'.

{{langInterface.settingsButton1}}
{{langInterface.settingsGenerateInfoPos}}
{{langInterface.settingsGenerateInfoNeg}}
{{langInterface.settingsButton2}}

{{langInterface.previewH3p1}} ({{bgnamepl}}{{bgnameen}}, {{langInterface.previewH3p2}} {{bgnr}})

{{contentLang.mainTitle}}

{{orient.line1}}

{{contentLang.line2}}

{{fullName}}

{{orient.line3}}

{{contentLang.footer1}}

{{contentLang.footer2}}

shopping_cart{{langInterface.previewButton}}  {{langInterface.orientationProductRange1.toLowerCase()}} {{langInterface.orientationProductRange2.toLowerCase()}}{{bgnamepl.toUpperCase()}} {{bgnameen.toUpperCase()}}

{{langInterface.previewInfo}}

print{{langInterface.printareaH2}}

{{langInterface.printareaH3}}

{{contentLang.mainTitle}}

{{orient.line1}}

{{contentLang.line2}}

{{item}}

{{orient.line3}}

{{contentLang.footer1}}

{{contentLang.footer2}}

{{contentLang.mainTitle}}

{{orient.line1}}

{{contentLang.line2}}

{{item}}

{{orient.line3}}

{{contentLang.footer1}}

{{contentLang.footer2}}

{{langInterface.settingsButton2}}