Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, aby czuli się oni bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych, przysługujące Wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.


Administratorem danych jest:

ARGO” Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-393), przy ul. Krynickiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121651, posiadającą NIP: 5841028991, REGON: 190928358, o kapitale zakładowym w kwocie 1.100.000,00 złotych (dalej jako ARGO).

Cel przetwarzania

 • ARGO przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisów internetowych w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach własnych sklepów on-line (dalej „Serwis”). Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

– zarejestrowania się w Serwisie

– zawarcia umowy

– dokonania rozliczeń

– dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru

– korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

 • Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach (newsletter) wówczas ARGO przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Tobie własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych nowości, promocji czy wyprzedaży.


Rodzaj danych

ARGO przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1. Zalogowania się w Serwisie:

– imię i nazwisko

– adres e-mail

2. Dokonywania zakupów w Serwisie:

– imię i nazwisko

– adres dostawy

– numer telefonu

– adres e-mail

3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

– NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

4. Przesyłania newslettera:

– adres e-mail


Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:

 1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte Twoje konto Użytkownika w Serwisie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 2. W każdej chwili możesz żądać, abyśmy usunęli Twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Twoje konto użytkownika w Serwisie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

 3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości, jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta Użytkownika w Serwisie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

 4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe.

 6. Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z ARGO mailowo podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

 7. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 8. Przysługuje Tobie prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób wadliwy lub niezgodny z przepisami.

Mamy obowiązek poinformować Cię, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.


Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie, które może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich Danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych, bądź zażądania przez Ciebie usunięcia Twoich danych osobowych.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Tobie roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.


Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. W formie wiadomości e-mail na adres: gdpr@argo.pl

 2. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w wybranym Serwisie

 3. Listownie na adres: ul. ARGO S.A. ulica Krynicka 1, 80-393 Gdańsk.


Powierzenie przetwarzania danych

ARGO może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z ARGO, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od ARGO (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w formie newslettera).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.


Informacje Handlowe – Newsletter oraz Rezygnacja z Newslettera

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych. Poprzez newslettera informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze.


Cookies

Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc), zapamiętywania specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych, ale przede wszystkim w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Pliki cookies nie służą ustalaniu tożsamości użytkownika.

Ustawienia dotyczące cookies możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach oprogramowania określając warunki ich przechowywania, uzyskiwania dostępu lub możesz je usunąć. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Niektóre części Serwisu zawierają plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Wówczas Plugin Facebooka w Serwisie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że skorzystaliście z naszego Serwisu. Jeżeli korzystacie z naszego Serwisu będąc zalogowanymi na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie.

Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Waszych wizyt w naszych wybranych Serwisach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z Waszego konta na Facebooku.


Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl