ALMAKO HANDEL I USŁUGI SP.J.
ul. Bogusława X 1
Kołobrzeg
Polska
Tel.: +48 94 354 60 43
Fax: +48 94 354 26 26
Email: info@almako.pl