KAS S.J.
ul. Janka Wiśniewskiego 20/B-1/6
Gdynia
Polska
Tel.: +48 58 669 85 85
Fax: +48 58 669 85 80
Email: kas@kas.com.pl