MIRANEX Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33
Poznań
Polska
Tel.: +48 61 279 76 50
Email: biuro@miranex.pl