PAPEX
ul. Moniuszki 30
Kalisz
Polska
Tel.: +48 62 502 12 62
Fax: +48 62 757 26 07
Email: biuro@papex.pl